Vi utvecklar Windowsapplikationer och program för inbyggda system efter kundens krav. Våra Windowsprogram utvecklar vi i olika programspråk beroende på hur programmet ska användas. Det kan exempelvis vara allt från Microsoft C# (med bl a WPF, XAML, MVVM, TFS, GIT, Entity Framework och MsSQL) till enklare VB-program (Visual Basic) för Excel för att hantera beräkningar, presentationer, mätdata osv.

Vår specialitet är program som på något sätt arbetar med yttre enheter. Det kan vara via olika kommunikationssätt för att styra, samla in mätdata mm. Dessutom har vi arbetat mycket med att ta fram användargränssnitt/operatörsgränssnitt som är intuitiva och instruerande för att nå en så hög säkerhet och kvalitet som möjligt i användandet.

Inom produktion har vi tagit fram program för att mäta produktionskvalité och att återkoppla till tidiga steg i produktionskedjan för att automatiskt korrigera avvikelser i produkten.

Vi har under många år utvecklat programvaror för instrument och kontrollstationer inom kärnbränsletillverkning, där höga krav på säkerhet ställs.

Under utvecklingstiden arbetar vi med täta avstämningar och demonstrationer.

 

Referenser från tidigare utförda uppdrag kan fås på begäran.

Vi har bl a långvariga erfarenheter inom kärnkraftsindustrin och programmering inom medicintekniska analysinstrument.

Nyckelord: Systemutveckling, Programmering, Applikationer, Inbyggda system