Vi utvecklar och tillverkar mätutrustningar för storleksmätning. Berörande och icke berörande mätning. Både standard och specialanpassade.

 

Längdmätbänk

Längdmätbänk för längdmätning av exempelvis aluminiumprofiler, plast, rör, plåt, tråd, trä mm. Bänken kan förses med olika anslag efter behov. I standardutförande mäts en längdaxel. Fler mätaxlar kan byggas på efter behov för att t ex kunna mäta bredd och hålbilder. Mätbänken ovan har en längd på 3 m och har ett mätområde på 2,7 m. Mätdata lagras för spårbarhet.

I bilden ovan visas inte någon utrustning för mätdatahantering. Det finns med som standard. Kontakta oss för mer information.

 

Mätprogram

Vår egen programvara, SmartMeasure, för intuitiv och instruerande mätdatainsamling.

 

Stoppsystem för kaputrustningar

Vårt stoppsystem för längdinställning för kapning utgår från samma konstruktion som längdmätbänken och har digital visning. Både manuell inställning av kaplängd och automatisk finns.

 

Kontakta oss för mer information.