Välkommen till Nordisk ingenjörsteknik AB. Vi erbjuder produkter inom mätteknik/kvalitetskontroll och tjänster inom bl a programmering och konstruktion. Våra mätsystem är ofta specialanpassade efter rådande krav och önskemål med programvara för mätdatahantering och operatörsgränssnitt.